Retòrica visual

He preparat un mapa mental amb les figures retòriques més habituals en la comunicació visual. Les imatges i la classificació provenen dels materials de estudi de la assignatura “Imatge i Llenguatge Visual” (cc) 2010 BY-SA Fundació per la UOC. Alba Ferrer, David Gómez, Jordi Alberich.

Aquí el teniu!

Figures retòriques visuals

Leave a Reply