PAC 4. Procediments de composició digital (2)

Per realitzar aquest exercici vaig la duració del clip de fons des de l’inici fins una durada de quatre segons i mig. Després vaig duplicar la capa de fons i, després d’ajustar l’inici i el final per adaptar-los als requisits de l’enunciat, vaig procedir a fer servir el pinzell de rotoscòpia per esborrar aquelles parts de la imatge que no corresponen a la figura de l’home, ajustant els paràmetres  per aconseguir un retallament el més realista possible. Vaig fer servir un fons verd per visualitzar els contorns amb més facilitat. Vaig rastrejar el moviment del clip de fons i el vaig aplicar al clip de l’home. També vaig aplicar un efecte d’obturació per dissimular els contorns de la figura en moviment i escalat 2 píxels la composició mestra.

Desplaçament temporal – Clip original

Desplaçament temporal – Clip modificat

El procediment per esborrar la figura del cavall en el pla consisteix en repetir tantes vegades com sigui necessari el procés de definir una capa de formes per crear una màscara en la que hi situarem una altra part de la composició que pugui resultar adient sobre el fons original. A vegades, és necessari crear una precomposició per disposar de més superfície de fons amb la que substituir les parts del cavall, ja que de no fer-ho així cada vegada costa més trobar espai amb la textura d’aigua adeqüada. Una vegada acabada la feina general, he realitzat alguns petits retocs
amb el tampó de clonar per eliminar un ocell que havia duplicat inintencionadament.

Desplaçament espacial – Clip original

Desplaçament espacial – Clip modificat

Leave a Reply