Principis de la Gestalt.

El principis de la escola de la Gestalt defineixen com la ment configura els elements que li arriben mitjançant els canals de la percepció o de la memòria. L’axioma que defineix aquesta línia de pensament és el conegut “el total és major que la suma de les parts”.

Leave a Reply