Pràctica Final. Xarxes Multimèdia.

La pràctica final de l’assignatura Xarxes Multimèdia va constar de dues parts.

En la primera part se’ns va demanar que presentàssim els detalls per a la configuració d’una xarxa local amb WiFi. Des dels elements físics, fins a la configuració de la xarxa amb el sistema operatiu triat (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS, alguna distribució Linux com Ubuntu, etc.). A més, d’un petit manual d’administrador de la xarxa.

La segona part tracta sobre aquells programes que ens permeten conèixer i administrar els elements d’una xarxa. Des d’una utilitat de tercers fins a les utilitats incloses dins el sistema operatiu. Encara que podia haver triat qualsevol dels sistemes operatius més populars, vaig triar OSX degut a que les seves eines són més senzilles de fer servir i també de documentar. Entre d’altres, es demana treure sentit de la informació proporcionada per les utilitats ping, traceroute i visualroute.

La pràctica es fa llarguíssima, així que millor posar-s’hi amb temps, Pot ser el mèrit d’aquesta assignatura sigui que de tant repetir una i altre vegada els mateixos conceptes un arriba a familiaritzar-se amb ells.

Pràctica Final presentada:

amengualgomilapere_xarxesmultimedia_practicafinal

Leave a Reply