Pràctica 1. Tractament seqüencial

El tractament seqüencial és una part introductòria en el que podriem anomenar “l’art de la programació d’ordinadors“. Alguna cosa com les dues primeres pàgines d’un tractat sobre com fer servir “un conjunt de regles que defineixen precisament una sèrie d’instruccions”. Aquesta és una de les definicions d’algorisme que ens trobem a la wikipedia.

Dominar els continguts d’aquesta PAC ja t’ajuda a començar a pensar com un programador. Te n’adones que un procediment estàndar et pot ajudar a resoldre una gran varietat de problemes si l’apliques de forma sistemàtica i raonada. Memoritzar les etapes dels esquemes de recorregut i de cerca, tenint en compte que es poden aplicar a sequêncies de E/S i que es tracta de dos esquemes no excloents un de l’altre, pot ser la clau d’afrontar el final de l’assignatura en bones condicions de cara a l’examen.

Aquí teniu el resultat de la meva pràctica:

Amengual_Gomila_Pere_Prac1

Leave a Reply