PRA. Projecte de composició digital.

Aquesta pràctica es fa llarga, i més tenint en compte que no hi ha massa indicacions per fer-la (es tracta d’un projecte bastant lliure, tant pel que fa a la temàtica com pel que fa a les tècniques a fer servir). Que el total de entregues durant el curs sigui de SET en total (quatre PACs i tres entregues parcials de la pràctica final) tampoc ajuda massa.

En fi, aquí ja es nota el cansament per la repetició de les tasques a entregar i la absència de nous continguts amb els que treballar. Amb una mica més de planificació i uns requisits tècnics més clars a l’enunciat tal volta la imaginació hagués funcionat una mica millor. Es pot dir que l’entrega d’aquest treball ha estat una de les poques ocasions en el grau en que he fet la feina “per compromís” i no per aprendre nous continguts.

En aquest treball s’aprofundeix en l’ús de les eines de traç que incorpora el programari After Effects. Així, per l’animació del “wireframe” de l’habitació i el restaurant s’ha aplicat l’efecte Efectos/Generar/Trazo com una màscara sobre un sòlid que ens permet simular com es dibuixa lentament el traç. Pel cercle animat s’ha alterat el traçat forma de máscara a l’entrada del cercle, interpolant el moviment entre una creu i un cercle format per quatre arcs enllaçats mitjançant un objecte null. La línia puntejada s’ha creat amb una capa vectorial de forma/shape que admet propietats com traç amb puntejat en moviment. El cercle segueix el moviment del traçat de la línia assignat un recorregut de màscara a la seva posició. Els canvis de velocitat del vídeo s’han realitzat amb l’eina remapejat de temps.

El gravació de vídeo amb drone està feta pel meu amic Miquel Àngel Picó.

Leave a Reply