PRA 1. Processat d’imatge en Processing

L’ús de Processing va fer que aquesta part del curs fos molt més interessant. M’hagués agradat molt que s’hagués aprofundit més en aquests temes i tal volta s’hagués tractat el tema de la generació procedural d’imatges per fer servir de textures, tal volta relacionant els continguts no només amb el 2D sinó també amb el 3D. Però el que varem fer va ser interessant.

En un total de set exercicis varem haver de mostrar imatges en pantalla adaptant les seves mides, canviar transparència, escalar una imatge de forma interactiva, emmagatzemar una imatge en Processing, fer servir la funció filter() per aplicar binarització, dilatació, erosió, etc… I també realitzar de forma simultània algunes operacions en Processing i en Photoshop per comparar-ne posteriorment els resultats.

 

Sketches de Processing presentats:

pra1_pere_amengual

 

Document de la pràctica:

pra1_pere_amengual

 

Imatges processades:

imatge_2b imatge_5a

Leave a Reply