Preparació de la PS

Aquí teniu un llistat de preguntes i respostes que em vaig preparar. Em va anar força bé ja que vaig treure un 10! (ehem!)     Mates II. PS Anys anteriors   Indiqueu les eines principals que heu fet servir per realitzar la pràctica. Recollida informació i anàlisi. Quines han estat les parts més dificultoses ...

Pràctica final. Codificació i Criptografia.

Pràctica final. Codificació i Criptografia.
Aquesta va ser la part que em va xafar el curs (i trencar la dinàmica positiva que portava amb el grau, essent sincers). Segons l’enunciat semblava que s’havia de fer un treball explicant els principis de codificació i criptografia amb quatre exemples. Però el que en realitat esperava el consultor era un treball que ampliés ...

PAC 3 i PAC 4. Estadística.

PAC 3 i PAC 4. Estadística.
Aquesta part fa una mica de vergonya mostrar-la ja que el nivell d’estadística que s’exigeix està molt lluny del que caldria per un grau universitari. Desconec el que ara s’estudia a ESO i Batxiller, però crec recordar que exercicis tan senzills com aquests ja les feia al BUP. Una pèrdua de temps. Amengual_Gomila_Pere Amengual Gomila ...

PAC 2. Compressió de dades

PAC 2. Compressió de dades
Novament en aquesta PAC s’han de resoldre unes preguntes tipus test i resoldre un senzill problema. Aquesta vegada el tema és la compressió de dades i la correcció d’errors. Els fonaments en què es basen dispositius com el CD-Audio o les utilitats zip i rar. PAC2_Matemàtiques_Primavera2014 Click to share on Google+ (Opens in new window)Click ...

PAC 1. Criptografia.

PAC 1. Criptografia.
Aquesta PAC consta de vuit preguntes tipus test i un petit problema a resoldre. El tema que es tracta és la codificació i l’encriptació de dades. No s’arriba a assolir elevat degut a la manca de fonaments formals sobre el tema, però el que s’apren serveix com “cultura general” sobre un tema molt entretingut com ...

Assignatura: Matemàtiques per a Multimèdia II

Assignatura: Matemàtiques per a Multimèdia II
Una cosa que em va sorprendre del Pla d’Estudis del Grau Multimèdia va ser comprovar que gairebé totes les assignatures em semblaven interessants per un o altre motiu. Fins i tot, les més “generalistes” com Mates i Física. Bé, finalment, amb aquesta assignatura i, més concretament, amb l’actitud del consultor (i el seu recolzament per ...

Preparació de la PS

Preparació de la PS
No hi ha massa secrets: afinar molt amb el temari, mirar bé el tipus de pregunta que ha sortit en els anys anteriors, llegir bibliografia addicional per poder expressar el mateix amb major riquesa i varietat de recursos i, sobre tot, estudiar molt bé el codi que hem fet durant el curs (o el de ...

Pràctica Final

Pràctica Final
A la practica final, com el nom ja indica, no hi havia més preguntes teòriques a respondre. Només programació pura i dura. He d’admetre que la dificultat de la pràctica em va deixar bloquejat i vaig entrar en “Panic Mode” durant un parell d’hores. Algunes, poques, vegades durant el grau he tengut la sensació de ...

PAC 3. Javascript i el DOM

En aquesta PAC es realitzen per primera vegada tasques que són 100% típiques del que es programa habitualment en Javascript: modificacions al DOM. Explicat en paraules senzilles, voldria a dir alguna cosa semblant a “llegir i modificar amb codi el que visualitza el navegador”. Així podem fer petites animacions, controlar el que ha de passar ...

PAC 2. Programació Orientada a Objectes

PAC 2. Programació Orientada a Objectes
Aquesta és la PAC que vertaderament no encaixa dins el curs. No és que els seus continguts no siguin importantíssims, que ho són, sinó que Javascript no és el millor llenguatge per introduir-se per primera vegada en aquesta disciplina. Tal volta hagués estat més interessant dedicar l’esforç a tècniques més rellevants dins la programació web ...