PAC 2. Compressió de dades

PAC 2. Compressió de dades
Novament en aquesta PAC s’han de resoldre unes preguntes tipus test i resoldre un senzill problema. Aquesta vegada el tema és la compressió de dades i la correcció d’errors. Els fonaments en què es basen dispositius com el CD-Audio o les utilitats zip i rar. PAC2_Matemàtiques_Primavera2014 Click to share on Google+ (Opens in new window)Click ...

PAC 1. Criptografia.

PAC 1. Criptografia.
Aquesta PAC consta de vuit preguntes tipus test i un petit problema a resoldre. El tema que es tracta és la codificació i l’encriptació de dades. No s’arriba a assolir elevat degut a la manca de fonaments formals sobre el tema, però el que s’apren serveix com “cultura general” sobre un tema molt entretingut com ...

Assignatura: Matemàtiques per a Multimèdia II

Assignatura: Matemàtiques per a Multimèdia II
Una cosa que em va sorprendre del Pla d’Estudis del Grau Multimèdia va ser comprovar que gairebé totes les assignatures em semblaven interessants per un o altre motiu. Fins i tot, les més “generalistes” com Mates i Física. Bé, finalment, amb aquesta assignatura i, més concretament, amb l’actitud del consultor (i el seu recolzament per ...

Preparació de la PS

Preparació de la PS
No hi ha massa secrets: afinar molt amb el temari, mirar bé el tipus de pregunta que ha sortit en els anys anteriors, llegir bibliografia addicional per poder expressar el mateix amb major riquesa i varietat de recursos i, sobre tot, estudiar molt bé el codi que hem fet durant el curs (o el de ...

Pràctica Final

Pràctica Final
A la practica final, com el nom ja indica, no hi havia més preguntes teòriques a respondre. Només programació pura i dura. He d’admetre que la dificultat de la pràctica em va deixar bloquejat i vaig entrar en “Panic Mode” durant un parell d’hores. Algunes, poques, vegades durant el grau he tengut la sensació de ...

PAC 3. Javascript i el DOM

En aquesta PAC es realitzen per primera vegada tasques que són 100% típiques del que es programa habitualment en Javascript: modificacions al DOM. Explicat en paraules senzilles, voldria a dir alguna cosa semblant a “llegir i modificar amb codi el que visualitza el navegador”. Així podem fer petites animacions, controlar el que ha de passar ...

PAC 2. Programació Orientada a Objectes

PAC 2. Programació Orientada a Objectes
Aquesta és la PAC que vertaderament no encaixa dins el curs. No és que els seus continguts no siguin importantíssims, que ho són, sinó que Javascript no és el millor llenguatge per introduir-se per primera vegada en aquesta disciplina. Tal volta hagués estat més interessant dedicar l’esforç a tècniques més rellevants dins la programació web ...

PAC 1. Estructures bàsiques de Javascript

Com he comentant en l’anàlisi de l’assignatura, es comença amb un nivell baixet… com per anar “perdent la por”. Bona idea, ja que només entendre la manera com s’executa el codi ja requereix un cert nivell d’abstracció. En aquesta PAC es respon a preguntes sobre qüestions bàsiques relatives al llenguatge, però alhora prou generalistes i ...

Assignatura: Programació Web

Assignatura: Programació Web
Aquesta assignatura tracta de tècniques per executar codi JavaScript en el navegador. Les primeres PACs comencen amb un nivell molt suau, pràcticament més fàcil que el nivell assolit en l’assignatura prèvia de Programació. El problema d’aquesta assignatura és que pretén abarcar massa contingut en molt poc temps. D’una banda, pretén ensenyar els principis de la Programació ...

Preparació de la Prova de Síntesi 1

Preparació de la Prova de Síntesi
Després de tota la feina realitzada, seria una pena perdre punts a la PS. Aquesta és de caire memorístic, ja que es demana detallar com es varen realitzar alguns dels treballs presentats durant el curs. Ja que es veu un temari molt extens, cal anotar-se i estudiar els procediments amb els que es va realitzar ...