Mapes Mentals i Resums

Mapes Mentals i Resums
Aquí teniu els mapes mentals que vaig confeccionar i el meu resum de l’assignatura, per si us pot servir d’ajuda. Respecte la preparació de la prova final, cal tenir en compte que no es tracta d’una Prova de Síntesi sinó d’un Exàmen, amb l’increment de dificultat que això implica i també respecte del format, durada ...

PAC 4. L’empresa xarxa

PAC 4. L'empresa xarxa
Poden les TIC configurar nous models empresarials? I no parlem de si les tecnologies de la informació poden donar lloc a empreses que tractin els usos de la tecnologia com un producte o servei amb el que obtenir beneficis, sinó de si les TIC poden donar lloc a tipus d’empresa radicalment nous, amb una estructura ...

PAC 3. Empreneduria, pla de negoci i aspectes legals

PAC 3. Empreneduria, pla de negoci i aspectes legals
Vols començar un negoci? Doncs no ho intentis sense abans haver fet un “pla de negoci”. Hi ha gent que ho fa sense haver-ho estudiat, de forma intuïtiva. No passa res, també val. Però pels menys afortunat en el tema de la intuïció o els més metòdics, un pla d’empresa ens pot anar “de meravella” ...

PAC 2. Finances en les organitzacions.

PAC 2. Finances en les organitzacions.
Conéixer els principis bàsics de l’economia haura de ser una obligació per tots els ciutadans amb dret a vot. Tal volta, així ens estalviariem ser enganats contínuament pels polítics en qüestions tan bàsiques i que ens afecten de manera tan directa. S’ha extés l’opinió de que els coneixements que ens pot proporcionar l’Economia no són més ...

PAC 1. Idees preliminars

PAC 1. Idees preliminars
Introducció al que significa l’empresa, la seva estructura, organització i jerarquia. Llegint els materials i entenent-los es pot resoldre ràpidament i sense problemes. La confecció d’un mapa mental pot anar molt bé per posar en ordre els continguts, però no tant de cara a la preparació de l’exàmen, ja que es demanen detalls que poden ...

Assignatura: Administració i gestió d’organitzacions

Assignatura: Administració i gestió d'organitzacions
Aquesta assignatura es podria dir que és una mena d’introducció als continguts que es veuen en profunditat a un grau d’administració d’empreses, però amb petites variacions per tractar temes que poden ser menys teòrics i més enfocats a reflexionar sobre la manera en que les TIC poden transformar l’organització en el món empresarial. Els materials es ...

Drets d’autor, propietat i monetització dels vídeos a les plataformes de publicació.

És interessant quan parlem sobre les plataformes de publicació de vídeo destacar el fenomen dels “youtubers”  , és a dir, aquells autors que pugen contingut a la plataforma de Google i que gaudeixen de considerable rellevància social i un elevat nombre de seguidors. Aquests autors de continguts que es comuniquen al marge dels circuits tradicionals ...

Física: Pràctica final

Física: Pràctica final
Aquesta pràctica va obtenir la puntuació de 9.0. No vaig saber mai què és el que va puntuar positivament ni què és el que va fallar per no obtenir una qualificació més alta. Degut a la poca comunicació establerta amb la consultora durant el curs respecte de la qualificació de les PACs, no vaig tenir ...

Física: PACs

Física: PACs
Totes les PACs fetes durant el curs tenien més o manco la mateixa estructura: preguntes teòriques, exercicis i pràctica de programació més o menys inspirada en el temàtica de la PAC. Degut a la poca variació entre aquests treballs, els presentaré tots en aquest mateix post. Presenten una dificultat baixa si es recorda la física ...

Assignatura: Física per a Multimèdia

Assignatura: Física per a Multimèdia
D’aquesta assignatura no em va quedar massa bon record, ja que l’avaluació contínua no va tenir gairebé gens feedback per part de la consultora i em pensava que anava força bé, fins que vaig veure que tot l’esforç per realitzar les nombroses PACs i la Pràctica van ser avaluats amb un 9.0, el que em ...