Preparació de la PS

Aquestes són les preguntes i respostes que vaig fer servir per preparar la prova de síntesi:   Què és per a tu la transparència? En la mesura en que la interacció està relacionada amb el cos humà, la sensació de transparència és més gran. Intuïtiva i naturalitzada. Exemples: interfície textual à ratolí à kinect Tot ...

PAC 2, PAC 3 i PF. Confecció d’un prototip d’interfície gràfica

PAC 2, PAC 3 i PF. Confecció d'un prototip d'interfície gràfica
En aquestes PACs es va treballar, de forma progressiva, en la confecció d’un prototip d’interfície gràfica per una tenda de mòbils. En molts aspectes, aquesta assignatura esdevé la continuació de la anterior Arquitectura de la Informació, tot i que en aquesta ocasió es treballa també amb conceptes com “fitxes de persones” o wallconcept gràfic. En ...

PAC 1. La no transparència de les interfícies

PAC 1. La no transparència de les interfícies
En aquesta primera PAC es tracta el tema de la transparència de les interfícies, sobre el que a vegades vulgarment alguns seguidors d’Andy Goodman confonen amb ZERO UI, quan en realitat (i com a molt) es refereixen a una absència d’interfície gràfica tradicional. El fet que les ja tradicionals interfícies “amb botonets” o més recentment ...

PRA 2. Disseny i implantació d’aplicacions d’àudio

PRA 2. Disseny i implantació d'aplicacions d'àudio
No es pot negar que el llenguatge de programació Processing de cada vegada té un nombre d’usuaris més elevat i que es tracta, sense dubtes, d’un entorn molt adequat per aprendre programació i aplicar de forma ràpida els coneixements relacionats amb el món del multimèdia. Tal volta, no estaria gens malament que hi hagués alguna ...

PAC 2. Conceptes teòrics dels mòduls 1 al 6

PAC 2. Conceptes teòrics dels mòduls 1 al 6
La feina realitzada en aquesta PAC va resultar ser molt útil de cara a la Prova de Síntesi, ja que algunes preguntes varen “caure” el dia de la prova. Com les altres PACs i PRAs de l’assignatura, no presenta una dificultat gaire elevada, però sí que requereix de la comprensió dels conceptes fonamentals de l’assignatura. ...

PRA 1. Edició, processament, digitalització i emmagatzematge del so digital

PRA 1. Edició, processament, digitalització i emmagatzematge del so digital
Aquesta pràctica ens convida a posar en pràctica alguns dels coneixements adquirits en els primers mòduls de l’assignatura. Bàsicament es pretén que l’alumne enregistri, editi i processi so en format digital. Novament, els fonaments presenten un cert solapament amb l’assignatura “Integració Digital de Continguts” i la primera pregunta es podria respondre correctament només amb el ...

PAC 1. Fonaments de psicoacústica i àudio digital

PAC 1. Fonaments de psicoacústica i àudio digital
Una PAC amb  vuit preguntes que van des dels fonaments de acústica més bàsics (la relació de freqüència entre la fonamental i els harmònics) a d’altres certament més complexes com la diferència entre els efectes psicoacústics de primer ordre i els de segon ordre. Algunes preguntes estan molt ben pensades, ja que si s’entén la diferència ...

Assignatura: Tractament i Publicació d’Àudio

Assignatura: Tractament i Publicació d'Àudio
Encara que Multimèdia, per definició, és molt més que imatge i disseny gràfic, la part d’àudio és sempre la gran oblidada en el món audiovisual i en aquests estudis no podia ser una excepció. Només una assignatura en tot el grau tracta com treballar amb el so. I podria semblar una mica massa poc, tenint ...

Assignatures noves

Assignatures noves
Avui he conegut aquesta informació que vull compartir amb vosaltres. Tracta sobre canvis que no han estat anunciats oficialment però que es poden trobar si es cerca en el Pla d’estudis: “Matemàtiques i Física per a Multimèdia” passa a dir-se “Matemàtiques i Física per Simulacions i Videojocs”. Els continguts sembla que podrien ser els mateixos. ...

Preparació de la PS

Preparació de la PS
Per preparar aquesta PS el que vaig fer va ser, per una banda, repassar els conceptes teòrics amb una mica de codi html i php, i de l’altra, repetir moltes vegades exemples de creació de models E-R i relacionals a partir d’un enunciat amb la seva posterior normalització. Model E-R – A partir d’un diagrama ...