Preparació de la Prova de Síntesi de Composició Digital

Àmbits del disseny audiovisual. √ Publicitat à cels incrustats, retocs eliminar parts imatge, efectes visuals i sonors. Persegueix impactar i quedar més temps en la memòria de l’espectador. Crèdits cinematogràfics Efectes cinematogràfics àretocs (correccions, integració amb 3D), filtres, etc… Televisió à identitat visual, imatge de marca, careta, continuïtat, informatius… Multimèdia i interactivitat  material gràfic i ...

PRA. Projecte de composició digital.

PRA. Projecte de composició digital.
Aquesta pràctica es fa llarga, i més tenint en compte que no hi ha massa indicacions per fer-la (es tracta d’un projecte bastant lliure, tant pel que fa a la temàtica com pel que fa a les tècniques a fer servir). Que el total de entregues durant el curs sigui de SET en total (quatre ...

PAC 4. Procediments de composició digital (2)

PAC 4. Procediments de composició digital (2)
Per realitzar aquest exercici vaig la duració del clip de fons des de l’inici fins una durada de quatre segons i mig. Després vaig duplicar la capa de fons i, després d’ajustar l’inici i el final per adaptar-los als requisits de l’enunciat, vaig procedir a fer servir el pinzell de rotoscòpia per esborrar aquelles parts de la imatge que no corresponen ...

PAC 3. Procediments de composició digital (1)

PAC 3. Procediments de composició digital (1)
A Mallorca molts es queixen de que sobren turistes a l’estiu. Amb els continguts estudiats a aquesta assignatura i una mica de feina amb el programari After Effects, tot té solució 😉 La PAC consisteix en eliminar la gent d’una escena de platja i després afegir-hi algun element addicional. La veritat és allà fora. PAC03_Amengual_Pere ...

PAC 2. Anàlisi d’un projecte audiovisual

PAC 2. Anàlisi d'un projecte audiovisual
En aquesta PAC se’ns va demanar la creació d’un clip audiovisual en el que es faci l’anàlisi d’un projecte audiovisual, Com en moltes altres ocasions durant la realització del grau, quan hi ha hagut una certa llibertat per escollir la temàtica dels treballs gairebé sempre he escollir tractar alguna cosa relacionada amb la ciència ficció. ...

PAC 1. Viatge a la lluna, de Georges Méliès.

PAC 1. Viatge a la lluna, de Georges Méliès.
En aquesta PAC, que és una mica com “d’escalfament” es demana realitzar una composició digital sobre un text dels materials de l’assignatura. Així, el punt de partida és un text que, llegit, estructura la narrativa de forma molt resolutiva i sobre el que cal il·lustrar mitjançant l’ús d’imatges en moviment el que es va explicant. ...

Assignatura: Composició Digital

Assignatura: Composició Digital
Aquesta és una assignatura que compren dues àrees de contingut diferents. D’una banda, la composició digital en sí mateixa, entesa no només com la disposició equilibrada dels elements de la imatge en moviment sinó també en un sentit més ampli com la postproducció d’efectes visuals i especials i la seva relació amb la narrativa audiovisual. ...

Preparació de la PS

Aquestes són les preguntes i respostes que vaig fer servir per preparar la prova de síntesi:   Què és per a tu la transparència? En la mesura en que la interacció està relacionada amb el cos humà, la sensació de transparència és més gran. Intuïtiva i naturalitzada. Exemples: interfície textual à ratolí à kinect Tot ...

PAC 2, PAC 3 i PF. Confecció d’un prototip d’interfície gràfica

PAC 2, PAC 3 i PF. Confecció d'un prototip d'interfície gràfica
En aquestes PACs es va treballar, de forma progressiva, en la confecció d’un prototip d’interfície gràfica per una tenda de mòbils. En molts aspectes, aquesta assignatura esdevé la continuació de la anterior Arquitectura de la Informació, tot i que en aquesta ocasió es treballa també amb conceptes com “fitxes de persones” o wallconcept gràfic. En ...

PAC 1. La no transparència de les interfícies

PAC 1. La no transparència de les interfícies
En aquesta primera PAC es tracta el tema de la transparència de les interfícies, sobre el que a vegades vulgarment alguns seguidors d’Andy Goodman confonen amb ZERO UI, quan en realitat (i com a molt) es refereixen a una absència d’interfície gràfica tradicional. El fet que les ja tradicionals interfícies “amb botonets” o més recentment ...