Assignatura: Xarxes Multimèdia

Assignatura: Xarxes Multimèdia
En aquesta assignatura es tracten temes relacionats amb la gestió de xarxes a nivell d’usuari avançat (o administrador de sistemes bàsic). Juntament amb la teoria sobre els models TCP/IP i OSI, així com quatre fonaments sobre seguretats en xarxes es demana a l’alumne que “entri dins el router” i s’assegura que comprèn la funcionalitat que ...

Preparació de la PS

Per preparar la Prova de Síntesi vaig fer servir aquests apunts basats en les preguntes que havien sortit els anys anteriors i en les pràctiques presentades,     Quina és la diferència entre els pins “digitals” i els “analògics” en Arduino? Digitals: només treballen amb senyal binari (voltatge present/no present). Polsador. Analògics: es troben connectats ...

Pràctica. Disseny d’un sistema interactiu: Quadralight – Consola làser

Pràctica. Disseny d'un sistema interactiu: Quadralight - Consola làser
El projecte que vaig presentar consisteix en una emulació digital d’una consola làser similar als dispositius analògics dels anys 70 que es feien servir per controlar els projectors de llum làser en espectacles permetent la creació de figures geomètriques conegudes com “abstracts”. La particularitat del sistema presentat consisteix en el control en temps real sobre múltiples paràmetres alhora, que s’aconsegueix amb ...

PAC 2. Prototip de sistema electrònic interactiu amb Arduino: Neuromín.

PAC 2. Prototip de sistema electrònic interactiu amb Arduino: Neuromín.
El projecte que vaig presentar consisteix en un prototip d’instrument musical accionat per mitjà de les oscil·lacions neurals. Aquestes oscil·lacions són activitats neurals periòdiques del sistema nerviós central induïdes per l’activitat d’una població de neurones que generen un camp oscil·latori observable en un electroencefalograma. Per detectar les oscil·lacions neurals es fa servir un econòmic sensor neural que pertany a la joguina Mindflex ...

PAC 1. Cas d’estudi: D-Box

PAC 1. Cas d'estudi: D-Box
Per la primera PAC haviem d’analitzar un dispositiu des del punt de vista del disseny de l’interacció i vaig escollir D-Box, un instrument musical hackejable que no només presenta uns dispositius d’entrada peculiars (sensors de pressió, multi-tàctils, piezo-elèctrics…) sinó que també ha estat concebut des dels seus inicis com un prototip obert, en el que ...

Assignatura: Disseny d’Interacció

Assignatura: Disseny d'Interacció
El disseny d’interacció és la disciplina que estudia com els usuaris es comuniquen amb la tecnologia per crear unes interfícies físiques raonables i eficients. El teclat, el ratolí… són dispositius d’entrada que ens permeten introduir informació dins una màquina, però també el monitor, el sistema de so d’un ordinador són dispositius, en aquest cas de ...

PAC 2. Física en Javascript. El meu primer videojoc!

PAC 2. Física en Javascript. El meu primer videojoc!
De petit sempre havia volgut programar un videojoc. I en aquesta assignatura i gràcies al grau em vaig poder treure l’espineta. No és que ara em vulgui dedicar professionalment als videojocs, però he de dir que va ser un procés molt dur encara que alhora també molt gratificant. Vinga! Jugueu una partideta fent clic a l’enllaç ...

PAC 2. Introducció a la Física en Javascript

PAC 2. Introducció a la Física en Javascript
En aquesta PAC de nou varem modificar i personalitzar uns exemples. En el meu cas, vaig aprofitar per entendre el millor possible com funcionaven les col·lisions y per posar una mica de so al tema 😉 El consultor ja em va animar i donar idees per fer un mini-joc de bàsket! http://pedrotrotz.com/jsproves/pac2/demo0_mod.html Els dos cercles ...

PRA 1. 3D Javascript

PRA 1. 3D Javascript
En aquesta pràctica se’ns va demanar la realització d’un projecte propi basat en three.js, de temàtica lliure basat en el briefing presentat a la PAC1. El projecte realitzat per la PAC2 és una visualització d’un fractal 3D amb recursos tècnics i estilistics propis de la subcultura informàtica de la demoscene (https://ca.wikipedia.org/wiki/Demoscene). Des del punt de vista tècnic es pot destacar l’aspecte ...

PAC 1. Introducció al 3D en Javascript.

PAC 1. Introducció al 3D en Javascript.
La feina a realitzar consistia en analitzar i modificar els exemples de la pàgina http://www.johannes-raida.de/tutorials.htm. Una bona introducció per anar provant una mica i perdre la por. http://graumultimedia.com/treballs/mfm/pac1/exemple_1.html Es converteixen el triangle i quadrat blancs en una figura en forma de casa amb una finestra amb forma de “smiley”. He canviat el color de fons a gris fosc, la distància ...