PAC 3. Composició gràfica avançada. Percepció visual i disseny gràfic, aplicació pràctica.

PAC 3. Composició gràfica avançada. Percepció visual i disseny gràfic, aplicació pràctica.
L’objectiu de la PAC és dissenyar un element gràfic amb l’aplicació Flash que permeti generar una finestra emergent (pop-up) destinada a la promoció puntual d’una hipotètica Festa entorn al “Dia internacional de la terra”. Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook ...

PAC 2. Composició gràfica bàsica. Percepció Visual, aplicació pràctica.

PAC 2. Composició gràfica bàsica. Percepció Visual, aplicació pràctica.
En aquesta PAC vàrem realitzar amb el programari Fireworks una proposta gràfica per identificar una app dirigida a tablets i smartphones. Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pocket (Opens in new window)

Assignatura: Treball en Xarxa

Aquesta és una assignatura atípica. No hi ha Prova de Síntesi, tota la feina es redueix a seguir les indicacions del Consultor al Tauler de la assignatura i presentar les PACs en el moment oportú. En primer lloc, s’han de formar uns grups de treball. Per molt que hi hagi hagut un intent de que ...

Pac 1. Taula de llicències.

Pac 1. Taula de llicències.
Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pocket (Opens in new window)

PAC 1. Ús d’imatges digitals, drets d’autor i propietat intel·lectual.

PAC 1. Ús d'imatges digitals, drets d'autor i propietat intel·lectual.
 Intencionalitat comunicativa “L’art de persuadir consisteix tant en el d’agradar com en el de convèncer; Ja que els homes es governen més pel capritx que per la raó.” Blaise Pascal       La força de les emocions La intenció del fotomuntatge és decididament persuasiva: la informació és mínima (fet condicionat per l’absència de text ...

Assignatura: Disseny Gràfic

Aquesta assignatura suposa un primer contacte amb els principis i la pràctica del disseny gràfic. Es va estudiant una teoria bàsica (color, forma, composició) primer des del punt de vista de la percepció visual i després possant el focus sobre els principis bàsics del disseny. Es tracten les característiques dels gràfics digitals i també la ...

PF. Proposta de Disseny de Portfoli Digital. Pedro Trotz

PF. Proposta de Disseny de Portfoli Digital. Pedro Trotz
Accés al document en format pdf: Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pocket (Opens in new window)

PAC 3. 

Cultura digital participativa. El cas de Star Trek.

Star Trek és un dels exemples més prolífics en el que es refereix a la cultura de la convergència. No tan sols perquè al llarg de més de quatre dècades ha anat produint continguts en una gran varietat de plataformes, sinó també per la paradigmàtica participació de la seva nombrosa legió de seguidors, també anomenats ...

PAC 2. Origen i vigència de la Multimèdia

Apartat 1. Vides paralel·les Ens trobam davant dos dels grans visionaris en la evolució de la informàtica i els ordinadors. Engelbart va ser dels primer en adonar-se’n de la importància que els ordinadors tendrien en les nostres vides quan va afirmar que “la revolució digital és molt més significativa que la invenció de la escriptura ...

PAC 1. La vigència de les idees de Manovich en el context actual.

L’autor comença amb una perspectiva cronològica que resulta molt adient per traçar una línia que ens permeti enllaçar directament amb el tema de la intemporalitat, o no, dels seus principis. Als 90’s els ordinadors deixen de ser eines exclusives de l’àmbit de la computació empresarial o governamental i, per primera vegada, amb la popularització d’Internet ...