PAC 1. Estructures bàsiques de Javascript

Com he comentant en l’anàlisi de l’assignatura, es comença amb un nivell baixet… com per anar “perdent la por”. Bona idea, ja que només entendre la manera com s’executa el codi ja requereix un cert nivell d’abstracció. En aquesta PAC es respon a preguntes sobre qüestions bàsiques relatives al llenguatge, però alhora prou generalistes i ...

Assignatura: Programació Web

Assignatura: Programació Web
Aquesta assignatura tracta de tècniques per executar codi JavaScript en el navegador. Les primeres PACs comencen amb un nivell molt suau, pràcticament més fàcil que el nivell assolit en l’assignatura prèvia de Programació. El problema d’aquesta assignatura és que pretén abarcar massa contingut en molt poc temps. D’una banda, pretén ensenyar els principis de la Programació ...

Preparació de la Prova de Síntesi 1

Preparació de la Prova de Síntesi
Després de tota la feina realitzada, seria una pena perdre punts a la PS. Aquesta és de caire memorístic, ja que es demana detallar com es varen realitzar alguns dels treballs presentats durant el curs. Ja que es veu un temari molt extens, cal anotar-se i estudiar els procediments amb els que es va realitzar ...

Pràctica

Pràctica
La Pràctica consisteix en realitzar un treball lliure amb aquestes especificacions: “Es precisa crear una escena a escollir amb 3ds Max que estigui composta com a mínim pels següents objectes: Un objecte sollevat que haurà de tenir com a nom: OBJECTE_LOFT. Un objecte compost que haurà de tenir com a nom: OBJECTE_BOOLEAN. Un objecte amb ...

PAC 1. Textures i Il·luminació

PAC 1. Textures i Il·luminació
Aquesta segona part de la PAC també presenta la mateixa mecànica de treball que la primera. S’han de seguir uns tutorials i per pujar la nota per sobre de la B és condició indispensable presentar variacions lliures sobre els exercicis de l’enunciat. Personalment, vaig aprendre molt amb aquestes variacions i, a sobre, va ser la ...

PAC 1. Modelatge

PAC 1. Modelatge
La PAC1 és llarguíssima i es desenvolupa al llarg de pràcticament tot el quadrimestre. A la seva primera part es treballa sobre el modelatge i es fan servir les següents tècniques sobre el programari 3DS Max: primitives i modificadors (tamboret), primitives i operacions booleanes (martell),  creació d’objectes sollevats (cigonyal) i modelatge amb corbes i superfícies NURBS (sabatilla). No és gaire ...

Assignatura: Gràfics 3D

Assignatura: Gràfics 3D
Els estudis de Multimèdia de la UOC certament no deixen de costat la creació en 3D. Es pot realitzar un recorregut pel món de 3D començant per aquesta assignatura, més endavant la de Animació (que abans es deia Animació 2D i es feia en Flash, però que ara es fa amb 3D Studio o Maya) ...

Deformadors Maya

Preparant la PS he fet aquest petit video amb tots els deformadors que surten a la GA. Proveu a endevinar els noms així com van sortint! 🙂 És una bona preparació mental! Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in ...

PAC 4: Proposta d’arquitectura d’un lloc web responsiu. Arbre de continguts i principals wireframes. 1

PAC 4: Proposta d’arquitectura d’un lloc web responsiu. Arbre de continguts i principals wireframes.
El procés d’arquitectura de la informació és de caire iteratiu. I amb la finalitat de que ens quedàs ben gravat al cervell, la quarta PAC va consistir en depurar el nostre arbre de continguts i els wireframes, això si, substituint la vertadera font d’informació provinent dels usuaris per les detallades indicacions de la nostra consultora, ...

PAC 3: Arbre de continguts i wireframes per escriptori i mòbil

PAC 3: Arbre de continguts i wireframes per escriptori i mòbil
Els arbres de continguts (en anglés “blueprints) i els esquemes (“wireframes”) són els documents de treball més rellevants amb els que fa feina un arquitecte de la informació. En aquesta PAC vàrem preparar una primera versió d’aquests documents, i realitzar una proposta de millora del lloc escollit. Aquest és el resultat de la meva feina, ...