Pràctica

Pràctica
La Pràctica consisteix en realitzar un treball lliure amb aquestes especificacions: “Es precisa crear una escena a escollir amb 3ds Max que estigui composta com a mínim pels següents objectes: Un objecte sollevat que haurà de tenir com a nom: OBJECTE_LOFT. Un objecte compost que haurà de tenir com a nom: OBJECTE_BOOLEAN. Un objecte amb ...

PAC 1. Textures i Il·luminació

PAC 1. Textures i Il·luminació
Aquesta segona part de la PAC també presenta la mateixa mecànica de treball que la primera. S’han de seguir uns tutorials i per pujar la nota per sobre de la B és condició indispensable presentar variacions lliures sobre els exercicis de l’enunciat. Personalment, vaig aprendre molt amb aquestes variacions i, a sobre, va ser la ...

PAC 1. Modelatge

PAC 1. Modelatge
La PAC1 és llarguíssima i es desenvolupa al llarg de pràcticament tot el quadrimestre. A la seva primera part es treballa sobre el modelatge i es fan servir les següents tècniques sobre el programari 3DS Max: primitives i modificadors (tamboret), primitives i operacions booleanes (martell),  creació d’objectes sollevats (cigonyal) i modelatge amb corbes i superfícies NURBS (sabatilla). No és gaire ...

Assignatura: Gràfics 3D

Assignatura: Gràfics 3D
Els estudis de Multimèdia de la UOC certament no deixen de costat la creació en 3D. Es pot realitzar un recorregut pel món de 3D començant per aquesta assignatura, més endavant la de Animació (que abans es deia Animació 2D i es feia en Flash, però que ara es fa amb 3D Studio o Maya) ...

Deformadors Maya

Preparant la PS he fet aquest petit video amb tots els deformadors que surten a la GA. Proveu a endevinar els noms així com van sortint! 🙂 És una bona preparació mental! Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in ...

PAC 4: Proposta d’arquitectura d’un lloc web responsiu. Arbre de continguts i principals wireframes. 1

PAC 4: Proposta d’arquitectura d’un lloc web responsiu. Arbre de continguts i principals wireframes.
El procés d’arquitectura de la informació és de caire iteratiu. I amb la finalitat de que ens quedàs ben gravat al cervell, la quarta PAC va consistir en depurar el nostre arbre de continguts i els wireframes, això si, substituint la vertadera font d’informació provinent dels usuaris per les detallades indicacions de la nostra consultora, ...

PAC 3: Arbre de continguts i wireframes per escriptori i mòbil

PAC 3: Arbre de continguts i wireframes per escriptori i mòbil
Els arbres de continguts (en anglés “blueprints) i els esquemes (“wireframes”) són els documents de treball més rellevants amb els que fa feina un arquitecte de la informació. En aquesta PAC vàrem preparar una primera versió d’aquests documents, i realitzar una proposta de millora del lloc escollit. Aquest és el resultat de la meva feina, ...

PAC 2: Anàlisi, avaluació i benchmarking.

PAC 2: Anàlisi, avaluació i benchmarking.
Una pràctica molt útil. A primera vista et pot semblar que tot està correcte pel que fa a l’arquitectura de l’informació d’un lloc web. Però et poses a fer una avaluació heurística i comencen a sortir tot tipus de errors: lleus, greus, MOLT greus… El procés de benchmarking també ajuda a comparar l’arquitectura del lloc ...

PAC 1: Què és l’arquitectura de la informació?

PAC 1: Què és l'arquitectura de la informació?
D’on venim, quí som, cap a on anem? 😉 Bromes apart, aquest és el típic treball per situar-te i coneixer de qué va l’assignatura. Imprescindible en aquest cas ja que, malgrat i la seva importància, molta gent no n’ha sentit a parlar mai del que fa o deixa de fer un Arquitecte de la Informació. ...

Assignatura: Arquitectura de la Informació.

Assignatura: Arquitectura de la Informació.
Aquesta és una disciplina molt interessant i que, encara que molta gent pensa que només té aplicacions en el disseny i concepció de llocs web, en realitat presenta un abast de possibilitats molt més ample. De la mateixa manera que una habitació sense endreçar dificulta molt la tasca de trobar el que un cerca, un ...