PAC1, PAC2 i PAC3. Xarxes Multimèdia

En aquesta entrada tractaré les tres PACS de forma conjunta ja que el contingut i el mètode que segueixen és molt similar: es demana explicar alguns conceptes relacionats amb el model OSI-TCP/IP, alguna pregunta de caire un poc més pràctic i finalment una part pràctica on s’han d’aplicar alguns dels conceptes del mòdul corresponent.

Per exemple, en la primera PAC es demana donar una solució, amb una sèrie de condicionaments, a una xarxa domèstica que no presenta cobertura en tota la casa. En la segona PAC es demana que es consulti la documentació del router i es destaquin aquells conceptes relacionats amb els materials de l’assignatura. Per la darrera PAC, en la que calia investigar una mica sobre alguna aplicació i relacionar-la amb els materials de l’assignatura, vaig escollir Playstation Now, la plataforma de videojocs en streaming, ja que em semblava rellevant destacar algunes de les seves característiques com l’alta velocitat de transmissió que necessita, la seva tolerància als errors en la transmissió, la importància de mantenir un temps de jitter reduït, etc.

Pel que fa a les preguntes teòriques, s’anaven repassant una a una les capes dels models OSI-TCP/IP i s’havien de respondre algunes qüestions. El nivell que es demana no és excessivament tècnic però sí que es requereix la comprensió dels conceptes.

Aquestes són les PACs que vaig presentar en aquesta assignatura:

amengual_gomila_pac1

amengual_gomila_pac2

amengual_gomila_pac3

Leave a Reply