PAC 3. Composició gràfica avançada. Percepció visual i disseny gràfic, aplicació pràctica.

L’objectiu de la PAC és dissenyar un element gràfic amb l’aplicació Flash que permeti generar una finestra emergent (pop-up) destinada a la promoció puntual d’una hipotètica Festa entorn al “Dia internacional de la terra”.

Leave a Reply