PAC 3. Tipus estructurats de dades (1)

Aquí cada vegada estava disfrutant més de l’assignatura. El consultor no tan sols em va puntuar la PAC amb un 10 sino que també em va dir que la meva solució era millor que la proposada!

Alguns “trucs” extra per afrontar la pràctica:

  1. És important donar noms a les variables que ajudin no tan sols a entendre el codi als que l’han de llegir, sino que també puguin servir de guia per a pensar millor la solució del problema proposat.
  2. Formatejar (ordenar amb tabuladors seguint l’estructura del codi)  d’una manera coherent i sense mirar prim a l’hora de deixar un aspecte homogeni i fàcil de llegir
  3. En cas de dubte, posar petits fragments de codi que treguin per pantalla els valors intermedis de les variables amb les que estem treballant. Això ens permetrà assegurar-nos de que els valors són correctes abans de passar-los al següent procés o tractament.
  4. Consultar constantment amb planes com aquesta: http://www.w3schools.com/php/php_intro.asp o aquesta: http://www.php.net/manual/en/langref.php i no oblidar-se mai de Sant Google.

Aquí teniu el resultat de la meva PAC:

Amengual_Gomila_Pere_PAC3

Leave a Reply