PAC 3. Taules, formularis i layout.

Formulari d'inscripció HTML/CSS

De forma progressiva, va augmentant la dificultat de cada una de les PACs. En aquest cas el menú ha de ser vertical (!) i els exercicis comporten respondre a unes preguntes teòriques, copiar de la forma més fidedigna possible l’aspecte d’una taula i, finalment  crear un formulari. Arribats a aquest punt, ja s’ha vist tot el que habitualment es sol donar en un curs d’iniciació al HTML/CSS.

Aquest és el resultat de la meva feina:

Leave a Reply