PAC 3. Cultura visual digital.

Aquesta pràctica consisteix en realitzar una investigació visual sobre un tema i, alhora, plasmar-hi la nostra mirada personal. Es confecciona un “image bookmarking” fent servir xarxes socials com Pinterest, resultant ser un bon punt de partida en aquells casos en els que volem recopilar moltes imatges per adquirir una visió general sobre un tema determinat.

cinema_yoda

La Ciència-ficció i la seva relació amb la cultura visual

Si la cultura visual és la creadora dels referents que ens ajuden a entendre el món que ens envolta, la ciència-ficció ens mostra com aquest món podria transformat amb elements d’un paisatge encara no existent, amb la pretensió establir una metàfora de la societat i al mateix temps proposar les maneres com aquesta es pot veure sotmesa a canvis importants i irreversibles.

La ciència-ficció es caracteritza per la seva capacitat per proposar solucions als problemes de la societat actual. Així, no és motiu de sorpresa veure com alguns dels canvis que hem sofert en els darrers anys es corresponen amb propostes tecnològiques, socials o estètiques realitzades en les obres d’aquest gènere.

Com una mena de profecia auto-referent, la ciència-ficció ens ha mostrat algunes de les possibilitats de canviar el món que ens envolta. A diferència del seu gènere germà, la fantasia, la primera s’esforça en evitar el sobrenatural i emmarca les seves dins un marc científic i tecnològic pre-establert. Això ha comportat que moltes vegades les prediccions fetes pels autors d’aquest gènere hagin esdevingut realitat anys més endavant.

Autors com Henry Jenkins han tractat la relació existent entre la ciència-ficció i la cultura col·laborativa en alguns dels seus assajos, recopilats als llibres com a “Textual Pochers” (1992) , “Science Fiction Audiences: Watching Doctor Who and Star Trek” (1995) i també a “Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture” (2006). Una de les conclusions a les que arriba és que no es pot obviar la rellevància dels fans alhora de configurar l’oferta mediàtica i és que aquests mateixos fans, en molts casos, arredoneixen i completen els mons del futur imaginats pels autors de novel·les, pel·lícules, còmics, etc.

Per tant, la meva proposta d’imatges relacionades amb la cultura visual que abarca àmbits com el cinema, còmic, literatura, música, videojocs, disseny industrial, disseny gràfic, arquitectura, fotografia, il·lustració, escultura, graffiti, gastronomia, moda… no pot deixar de banda incloure també alguns exemples del que s’ha anomenat fan-art.

El darrer aspecte que voldria esmentar és el de la universalitat del gènere, que amb propostes tan diverses com l’afrofuturisme dels anys setanta als Estats Units fins les entranyables posades en escena dels videoclips del grup mallorquí Antonia Font, ens mostren la cara més amable d’un món sense fronteres ni prejudicis.

Aquest és l’enllaç al meu tauler de pinterest: https://www.pinterest.com/pereamengual/ci%C3%A8ncia-ficci%C3%B3-i-cultura-visual/

Amengual_Pere_PAC3b

Leave a Reply