PAC 2. Programació Orientada a Objectes

Captura de pantalla 2015-02-12 a les 21.47.27

Aquesta és la PAC que vertaderament no encaixa dins el curs. No és que els seus continguts no siguin importantíssims, que ho són, sinó que Javascript no és el millor llenguatge per introduir-se per primera vegada en aquesta disciplina. Tal volta hagués estat més interessant dedicar l’esforç a tècniques més rellevants dins la programació web i afegir una altra assignatura obligatòria de Programació dedicada a Java o Processing.

Entenc que no es vegi C++ en aquest grau, però que Processing només es vegi de forma “accidental” com eina de treball per realitzar pràctiques i els alumnes s’hagin “d’espabilar” aprenent els fonaments del llenguatge de qualsevol manera no és molt positiu de cara a la formació dels futurs graduats. Tornaré a tractar el tema quan Processing vagi sortint a altres assignatures com, per exemple, Fisica per a Multimèdia.

En definitiva, aquest és el resultat de la meva pràctica. Val a dir que en el moment que la vaig realitzar encara no havia acabat d’entendre com s’aplica el paradigma de la POO dins Javascript. Això ho vaig acabar de pillar de cara al final del curs, ja preparant la PS.

AmengualGomilaPere_PW_PAC2

Leave a Reply