PAC 2, PAC 3 i PF. Confecció d’un prototip d’interfície gràfica

En aquestes PACs es va treballar, de forma progressiva, en la confecció d’un prototip d’interfície gràfica per una tenda de mòbils. En molts aspectes, aquesta assignatura esdevé la continuació de la anterior Arquitectura de la Informació, tot i que en aquesta ocasió es treballa també amb conceptes com “fitxes de persones” o wallconcept gràfic. En un primer termini, hi va haver certa confusió entre el que es demanava i el que s’havia d’entregar ja que en la confecció del wallconcept no es va avisar que s’havia de tenir en compte la imatge corporativa ja existent, a més d’un enllaç en l’enunciat que mandava a una web que no era la que finalment s’havia de treballar.

Tot i així, va resultar ser una bona lliçó i va ajudar-me a recordar que les propostes gràfiques han d’anar sempre en consonància amb la imatge corporativa del client, a no ser que també se’ns demani la seva actualització, es clar.

Poc a poc, i seguint les indicacions de la consultora, s’aprèn a confeccionar una interfície gràfica per web mòbil i d’escriptori amb un acabat gràfic satisfactori, tant des del punt de vista de les decisions del disseny com per la funcionalitat dels elements d’interacció i el grau d’usabilitat.

PAC2

PAC3

Pràctica

Leave a Reply