PAC 2. Guió de RV basat en prototip/especificacions relacionat amb els casos estudiats a la PAC anterior.

En aquesta PAC se’ns va oferir la possibilitat d’escollir entre la revisió del prototip realitzat en la part final de l’assignatura Disseny d’interacció o la confecció de les especificacions d’una aplicació de realitat mixta. Vaig escollir la primera opció, en la que s’havia de considerar la feina a realitzar com una prova prèvia abans del desenvolupament definitiu del prototip, que seria l’objecte de la pràctica final.

Com havia vist una demo de Leap Motion feia uns mesos i vaig descobrir que disposa d’una llibreria per Processing, vaig decidir adaptar el prototip esmentat amb un control gestual molt interessant sota el meu punt de vista. En aquesta fase “de proves” es tractava bàsicament d’assegurar-se que la proposta era viable i que es tenien en compte aquells aspectes relacionats amb les condicions de mediació de l’experiència d’usuari més rellevants.

Entre les observacions, molt encertades, del consultor cal destacar que el diagrama presentat era més bé de flux de processos en comptes d’un autòmat finit. Em va recomanar que, tenint en compte el prototip presentat, tal volta fora més útil detallar el mapatge que no pas els estats diferenciats del sistema. A més, els seus consells per millorar l’experiència d’usuari em varen ajudar a millorar sensiblement la proposta presentada en la pràctica final.

http://graumultimedia.com/wp-content/uploads/Amengual_Gomila_PAC2-3.pdf

Leave a Reply