PAC 2. Finances en les organitzacions.

Conéixer els principis bàsics de l’economia haura de ser una obligació per tots els ciutadans amb dret a vot. Tal volta, així ens estalviariem ser enganats contínuament pels polítics en qüestions tan bàsiques i que ens afecten de manera tan directa. S’ha extés l’opinió de que els coneixements que ens pot proporcionar l’Economia no són més que eines per afavorir determinades opcions ideològiques, com el lliberalisme radical o les perverses doctrines que pretenen suprimir la llibertat individual en favor del “benestar comú”.

Molts confonen les conclusions a les que pretén arribar l’Economia Normativa (sobre el que”hauria de ser”, basada en els judicis de valor) i l’Economia Positiva (el que realment és o hem deduït a partir de l’observació científica i l’aplicació del mètode científic). Així, molta gent discuteix sobre si és just o no aplicar nous imposts però molt poca gent es troba qualificada per preveure les consequències de l’aplicació d’aquests nous imposts en funció de l’anàlisi de dades objectives com l’elasticitat de la demanda i l’oferta o d’altres. Així es senten afirmacions com “l’impost turístic el paguen els turistes” obviant el que es sap sobre el comportament dels mercats quan l’elasticitat de la demanda és molt alta i la de la oferta, molt baixa. No es tracta d’un tema ideològic, sinò d’una simple anàlisi que, de comptar amb dades fidedignes, pot realitzar qualsevol alumne de primer curs d’ADE.

Resumint, que una mica de cultura econòmica no pot fer mal a ningú. I més, tractant-se d’un nivell tan elemental com el que es tracta en aquesta assignatura. He llegit queixes de companys sobre la inutilitat d’estudiar aquests continguts en un grau sobre tecnologies multimèdia. En la meva opinió, jo encara pujaria més el nivell, com es fa amb altres matèries transversals com l’Anglès. No pels futurs creatius multimèdia, sino en favor dels futurs ciutadans amb dret a vot.

Amengual_Gomila_PAC2

Leave a Reply