PAC 2. Creació d’una història de ficció i planificació de la expansió transmèdia.

En aquesta PAC es tracta de escriure una història original de ficció (pensada per a ser rodada en un format de curtmetratge) i la planificació de l’expansió transmèdia, que no és altra cosa que aquells continguts que es transmeten per altres canals de forma paral·lela i en els quals es cerca que els espectadors es compromentin amb la història i, a la vegada, promocionar-la amb tècniques de marketing que aprofitin els recursos multimèdia.

Aquí teniu el resultat de la meva feina.

http://graumultimedia.com/wp-content/uploads/PAC2_Amengual_Pere.pdf

Leave a Reply