PAC 2. Conceptes teòrics dels mòduls 1 al 6

La feina realitzada en aquesta PAC va resultar ser molt útil de cara a la Prova de Síntesi, ja que algunes preguntes varen “caure” el dia de la prova. Com les altres PACs i PRAs de l’assignatura, no presenta una dificultat gaire elevada, però sí que requereix de la comprensió dels conceptes fonamentals de l’assignatura. No es pot “copiar i aferrar” dels apunts o de la xarxa per respondre les preguntes.

En la primera pregunta es demana realitzar una taula comparativa d’alguns sintetitzadors analògics i la seva versió virtual. Va resultar útil dins l’aula per reflexionar sobre la diferència entre un sintetitzador analògic i un digital, així com la diferència entre un sintetitzador “real” i un “virtual”, ja que a vegades la terminologia d’alguns fabricants introdueix imprecisions i errors que arriben a arrelar entre el públic.

En la segona pregunta vaig triar Beatport i Archive.org com dues de les plataformes d’àudio a comparar. Em va resultar interessant escollir aquestes plataformes en concret, ja que les he fet servir en ocasions i els motius que et porten a triar una o l’altra poden ser ben diferents.

De manera similar, en la tercera pregunta es demana realitzar una taula amb els avantatges i inconvenients de fer servir dues maneres diferents d’obtenir efectes de so per un producte audiovisual professional. Vaig escollir la creació pròpia d’efectes i les llibreries professionals que es poden descarregar online.

El meu costat “freakie” el vaig poder lluir en la quarta pregunta, en la que es demanava posar exemples de música subjectiva i objectiva, així com efectes també de les dues categories.

pac2_Amengual_Pere

Leave a Reply