PAC 2. Composició gràfica bàsica. Percepció Visual, aplicació pràctica.

En aquesta PAC vàrem realitzar amb el programari Fireworks una proposta gràfica per identificar una app dirigida a tablets i smartphones.

Leave a Reply