PAC 2. Anàlisi d’un projecte audiovisual

En aquesta PAC se’ns va demanar la creació d’un clip audiovisual en el que es faci l’anàlisi d’un projecte audiovisual, Com en moltes altres ocasions durant la realització del grau, quan hi ha hagut una certa llibertat per escollir la temàtica dels treballs gairebé sempre he escollir tractar alguna cosa relacionada amb la ciència ficció. En aquest cas, vaig realitzar una anàlisi del treball publicitari de l’agència Wieden+Kennedy (London, UK) pel producte Cook’s Range de la marca Lurpak. En el clip d’anàlisi es consideren tant els aspectes semàntics com els estètics, tenint molt en compte l’ús dels signes auditius com accentuadors de la càrrega emotiva i com elements estructurants del discurs audiovisual.

Els principals elements d’anàlisi del clip són els següents:
a) Finalitats del projecte: persuasió i simbolització
b) Forma semàntica. Signes verbals: text escrit i parlat.
c) Forma semàntica. Signes auditius: efectes sonors i música
d) Forma semàntica. Signes visuals: metàfora
e) Recursos expresius del discurs semàntic: retòrica, surrealisme, humor,
narració i sorpresa.
f) Forma estètica. Penetració emocional mediatitzada pels elements
sonors, dirigida al gran públic.
g) Discurs estètic. Principi unitat i varietat.
h) Forma. Superfície i pantalla.
i) Forma. El temps.
j) Forma. El so: paraula, efectes i música
k) Moviment. Ritme i edició.
l) Color. Ús emotiu
m) Llum. Element estructurador.
n) Imatge enregistrada. Recursos: tràvelling, distorsió temporal.
o) Forma gràfica del producte: marca i logotip

A nivell tècnic, destacaria la creació d’un fons d’estrelles amb partícules 3D, els moviments de càmera en un espai tridimensional i l’ús de màscares amb posicionament, expansió i calat per situar en pantalla els continguts del clip original referenciats.

 

 

PAC02_Amengual_Pere

Leave a Reply