PAC 2: Anàlisi, avaluació i benchmarking.

Una pràctica molt útil. A primera vista et pot semblar que tot està correcte pel que fa a l’arquitectura de l’informació d’un lloc web. Però et poses a fer una avaluació heurística i comencen a sortir tot tipus de errors: lleus, greus, MOLT greus…

El procés de benchmarking també ajuda a comparar l’arquitectura del lloc que estem analitzant amb altres llocs que es poden considerar semblants, o de la “competència”, per parlar d’una manera més clara. També ens pot anar molt bé per posar-nos al dia pel que fa a les pràctiques més habituals dins aquesta disciplina. No trobeu que va arribar un moment en que a Facebook hi havia tanta informació que aquesta us resultava poc útil o rellevant? Es veu que els arquitectes de la informació d’aquesta empresa es varen posar a treballar en el tema, ja que les darreres versions eliminen gran part del que abans consideràvem contingut “no desitjat”.

Aquí hi ha el resultat de la meva feina. Vaig optar per prendre com a referència el lloc d’una empresa de mobles anomenada artehabitat.

PAC2 Arquitectura de la informació Pere Amengual

Leave a Reply