PAC 1. Textures i Il·luminació

Aquesta segona part de la PAC també presenta la mateixa mecànica de treball que la primera. S’han de seguir uns tutorials i per pujar la nota per sobre de la B és condició indispensable presentar variacions lliures sobre els exercicis de l’enunciat. Personalment, vaig aprendre molt amb aquestes variacions i, a sobre, va ser la part més divertida del curs.

Aquests són els treballs que vaig presentar:

Amengual_Gomila_I1 Amengual_Gomila_I2 Amengual_Gomila_I3 Amengual_Gomila_I4 Amengual_Gomila_t1 Amengual_Gomila_t2 Amengual_Gomila_T3a Amengual_Gomila_T3b Amengual_Gomila_T3c Amengual_Gomila_T3d Amengual_Gomila_T3e Amengual_Gomila_t4

Amengual_Gomila_I1_Custom Amengual_Gomila_I2_Custom Amengual_Gomila_I3_CustoM Amengual_Gomila_I4_Custom Amengual_Gomila_t1_Custom Amengual_Gomila_t2_Custom Amengual_Gomila_T3a_Custom Amengual_Gomila_T3b_Custom Amengual_Gomila_T3c_Custom Amengual_Gomila_T3d_Custom Amengual_Gomila_T3e_Custom Amengual_Gomila_t4_Custom

Leave a Reply