PAC 1. Criptografia.

Aquesta PAC consta de vuit preguntes tipus test i un petit problema a resoldre. El tema que es tracta és la codificació i l’encriptació de dades. No s’arriba a assolir elevat degut a la manca de fonaments formals sobre el tema, però el que s’apren serveix com “cultura general” sobre un tema molt entretingut com és la criptogafia.

PAC1_Matemàtiques_Primavera2014

Leave a Reply