PAC 1: Què és l’arquitectura de la informació?

D’on venim, quí som, cap a on anem? 😉

Bromes apart, aquest és el típic treball per situar-te i coneixer de qué va l’assignatura. Imprescindible en aquest cas ja que, malgrat i la seva importància, molta gent no n’ha sentit a parlar mai del que fa o deixa de fer un Arquitecte de la Informació.

UX Designer, una feina cada vegada més rellevant. No es tracta ja només de que la informació estigui al nostre abast, ara també és necessari que sigui bona de trobar i que l’experiència de cercar-la sigui positiva en el sentit més ample.

Aquest és el resultat de la meva feina:

PAC1 Arquitectura de la informació

Leave a Reply