PAC 1. Modelatge

La PAC1 és llarguíssima i es desenvolupa al llarg de pràcticament tot el quadrimestre. A la seva primera part es treballa sobre el modelatge i es fan servir les següents tècniques sobre el programari 3DS Max: primitives i modificadors (tamboret), primitives i operacions booleanes (martell),  creació d’objectes sollevats (cigonyal) i modelatge amb corbes i superfícies NURBS (sabatilla).

No és gaire difícil aprovar-la ja que basta amb seguir fil per randa les instruccions dels tutorials proporcionats als materials, però per pujar la nota per sobre del B s’han de presentar variacions o millores sobre els exercicis proposats.

Aquests són els treballs que vaig presentar.

Amengual_Gomila_M1 Amengual_Gomila_M2 Amengual_Gomila_M3 Amengual_Gomila_M4

Amengual_Gomila_M1_Custom Amengual_Gomila_M2_Custom Amengual_Gomila_M4_Custom motor modificat

Leave a Reply