PAC 1. Fonaments de psicoacústica i àudio digital

clara1Una PAC amb  vuit preguntes que van des dels fonaments de acústica més bàsics (la relació de freqüència entre la fonamental i els harmònics) a d’altres certament més complexes com la diferència entre els efectes psicoacústics de primer ordre i els de segon ordre.
Algunes preguntes estan molt ben pensades, ja que si s’entén la diferència entre un trémolo i un vibrato ja s’ha avançat molt en la comprensió de les característiques i els paràmetres que defineixen un so.

La darrera part presenta un cert solapament amb els temes tractats a l’assignatura Integració Digital de Continguts i molts alumnes, jo inclòs, varem “reciclar” part de la feina que varem realitzar en aquella assignatura 😉

Leave a Reply