PAC 1. “Flash” i “Aspectes bàsics de coordenades”

Aquesta Pac sembla que conté algunes parts que no acaben d’encaixar en la resta del curs i han acabat aquí… M’explicaré. Per el que he pogut investigar, en anys anteriors i sobretot quan el grau multimèdia era una titulació pròpia, es donava bastant contingut de programació en Flash i ActionScript per posar en pràctica els continguts de la assignatura. D’una banda, aquest programari ha quedat gairebé obsolet i cada vegada es fa servir menys. D’un altre costat, la assignatura ha deixat de ser una assignatura “pràctica” per tornar-se una de més “bàsica” i “fonamental” en els estudis. No em sembla malament, ja que així no només els estudis adquireixen un nivell més complet sino que també s’aprenen conceptes bàsics que, d’altre manera, només s’haurien vist superficialment. Ja hi haurà altres oportunitats de fer petits programes en els que posar en pràctica els vectors i la trigonometria. Només vaig trobar un parell de problemes a resoldre en flash en els que vaig haver de consultar un poc més enllà dels materials… encara que la dificultat més gran consistia en localitzar on es trobava el codi actionscript i modificar el valor d’una o dues variables o fer copy/paste d’unes altres.

Aquí teniu els exercicis en Flash que es varen proposar i el pdf amb la PAC sencera:

Exercici 1 (Flash)

Exercici 2 (Flash)

Exercici 3 (Flash)

Exercici 4 (Flash)

Exercici 5 (Flash)

http://graumultimedia.com/wp-content/uploads/PAC-1.pdf

 

 

 

Leave a Reply