PAC 1. Creativitat

En aquesta pràctica es proposa confeccionar dues imatges sobre el tema “Innovació oberta” seguint dos mètodes d’estimulació diferents. La feina seria similar a la que ens encarregarien si fóssim il·lustradors o grafistes d’una revista.

Innovació oberta

D’una banda, com mètode analògic vaig escollir la tècnica sinètica i el mètode de les taules sinèctiques amb quatre tipus d’analogia: directa, personal, simbòlica i fantàstica.

 Imatge 1 analogia

El mètode de pensament lateral que vaig escollir va ser el dels sis barrets, que ajuden a desafiar els processos de pensament habitual en sis direccions distintes: positivitat, resposta emocional, creativitat, estructuració, negativitat i anàlisi de dades.

Imatge 2 lateral

La segona part del treball va consistir en les capacitats i aptituds creatives pròpies, una mena de visita al confessionari 😉

PAC1_ Amengual_Pere

Leave a Reply