PAC 1. Anàlisi de cas de RV

Aquesta PAC consisteix en definir d’una forma aplicada els conceptes bàsics de la Realitat Virtual (RV) de tres dissenys d’interacció de RV fent servir els conceptes i la terminologia pròpia del camp: interacció a temps real, guió d’interacció, entorn virtual, subjectivitat virtual, interfície lògica, interfície física, mapatge, sensors, etc.

Com he fet sempre que he tingut oportunitat, he aprofitat per aprofundir en els temes relacionats amb la creació sonora i el disseny d’instruments musicals. En aquesta ocasió vaig escollir el programa conegut videojoc musical DJ Hero, l’aplicació de realitat virtual immersiva The music room, i la flauta virtual dissenyada per Gelineck et al.

L’anàlisi comparativa és una eina molt útil per acabar d’entendre com els conceptes teòrics d’aquesta primera part de l’assignatura tenen la seva aplicació pràctica en els dissenys d’interacció estudiats.

Leave a Reply