Gestió de Projectes. PRA 1 i PRA 2. Cas pràctic.

En les dues parts en que es divideix la Pràctica de l’assignatura Gestió de Projectes el que es demana en primer lloc és comprendre què és el que vol dir tota la informació que inclouen els materials sobre el projecte: Entre actes de reunions, annexos, dossiers, taules plenes de dades, pressupostos, cronogrames, taules plenes de dades, etcètera… cal trobar la informació rellevant al que es demana i no només respondre al que es pugui demanar sinó també modificar aquesta informació per adaptar-la als supòsits exposats als enunciats.

Com ja he comentat en una anterior ocasió, es posa a prova la comprensió lectora i també resulta d’utilitat l’experiència prèvia en el món professional, sobre tot si s’ha hagut de tractar amb un cert nivell de “burocràcia” en el lloc de feina.

Aquestes són les dues pràctiques que vaig entregar:

amengualgomilaperepr1gp

pra2_amengual_pere

Aquestes són les justificacions de la part final de la pràctica:

1-justificacions-v2

Leave a Reply