Gestió de Projectes: PAC 1 i PAC 2. Context de la direcció de projectes i àrees de coneixement del PMBOK. Etapes de seguiment, control i tancament.

En aquestes dues PACs es demana donar resposta a una sèrie de preguntes curtes, de tipus test, i també desenvolupar la resposta a unes altres preguntes més genèriques sobre la gestió de projectes. La part de les preguntes de tipus test es fa difícil de respondre degut a un cert nivell d’ambigüitat en els enunciats (que desconec si és intencionat o accidental), així que cal llegir amb molta cura i respondre de manera que no quedi cap dubte que es comprenen els conceptes bàsics de l’assignatura. En les preguntes de resposta més llarga, vaig procurar fer referència a documentació més enllà dels materials de l’assignatura. A la xarxa es pot trobar fàcilment informació sobre aquest tema i, a més de ser un punt valorat molt positivament pels consultors, també ajuda a assimilar millor els continguts i a situar-los una mica millor en context.

Aquí teniu les dues feines entregades:

amengual_gomila_pac1

amengual_gomila_pac2

Leave a Reply