Física: PACs

Totes les PACs fetes durant el curs tenien més o manco la mateixa estructura: preguntes teòriques, exercicis i pràctica de programació més o menys inspirada en el temàtica de la PAC. Degut a la poca variació entre aquests treballs, els presentaré tots en aquest mateix post.

Presenten una dificultat baixa si es recorda la física estudiada a Batxillerat i un es conforma en anar aprovant. En canvi, degut a la falta de feedback per la consultora, és difícil anar millorant en la confecció de les feines i en el meu cas, vaig treure exactament, i ajustada a la dècima, la mateixa nota en totes les PACs i, fins i tot, la Pràctica, un 9.0. Tot un premi a la regularitat, si no fos perquè en la PS aquesta regularitat no em va servir de massa 😉

AmengualGomila_Pere_76509_20141_PAC1

Amengual_Gomila_Pere_PAC2

Amengual_Gomila_Pere_PAC3

Amengual_Gomila_PAC4

Amengual_Gomila_PAC5

Leave a Reply