Assignatura: Treball en Xarxa

Aquesta és una assignatura atípica. No hi ha Prova de Síntesi, tota la feina es redueix a seguir les indicacions del Consultor al Tauler de la assignatura i presentar les PACs en el moment oportú. En primer lloc, s’han de formar uns grups de treball. Per molt que hi hagi hagut un intent de que ...