PRA 2. Disseny i implantació d’aplicacions d’àudio

PRA 2. Disseny i implantació d'aplicacions d'àudio
No es pot negar que el llenguatge de programació Processing de cada vegada té un nombre d’usuaris més elevat i que es tracta, sense dubtes, d’un entorn molt adequat per aprendre programació i aplicar de forma ràpida els coneixements relacionats amb el món del multimèdia. Tal volta, no estaria gens malament que hi hagués alguna ...

PAC 2. Conceptes teòrics dels mòduls 1 al 6

PAC 2. Conceptes teòrics dels mòduls 1 al 6
La feina realitzada en aquesta PAC va resultar ser molt útil de cara a la Prova de Síntesi, ja que algunes preguntes varen “caure” el dia de la prova. Com les altres PACs i PRAs de l’assignatura, no presenta una dificultat gaire elevada, però sí que requereix de la comprensió dels conceptes fonamentals de l’assignatura. ...

PRA 1. Edició, processament, digitalització i emmagatzematge del so digital

PRA 1. Edició, processament, digitalització i emmagatzematge del so digital
Aquesta pràctica ens convida a posar en pràctica alguns dels coneixements adquirits en els primers mòduls de l’assignatura. Bàsicament es pretén que l’alumne enregistri, editi i processi so en format digital. Novament, els fonaments presenten un cert solapament amb l’assignatura “Integració Digital de Continguts” i la primera pregunta es podria respondre correctament només amb el ...

PAC 1. Fonaments de psicoacústica i àudio digital

PAC 1. Fonaments de psicoacústica i àudio digital
Una PAC amb  vuit preguntes que van des dels fonaments de acústica més bàsics (la relació de freqüència entre la fonamental i els harmònics) a d’altres certament més complexes com la diferència entre els efectes psicoacústics de primer ordre i els de segon ordre. Algunes preguntes estan molt ben pensades, ja que si s’entén la diferència ...

Assignatura: Tractament i Publicació d’Àudio

Assignatura: Tractament i Publicació d'Àudio
Encara que Multimèdia, per definició, és molt més que imatge i disseny gràfic, la part d’àudio és sempre la gran oblidada en el món audiovisual i en aquests estudis no podia ser una excepció. Només una assignatura en tot el grau tracta com treballar amb el so. I podria semblar una mica massa poc, tenint ...