Realitat Virtual. Exercici d’especulació prospectiva. 2

Com imaginem l’accés a la informació del mon futur, partint de la base que el disseny ha deixat de tenir suport físic i s’integra en la pròpia experiència de la realitat? Si comparem el que ens envolta avui en dia comparant només amb el que hauriem pogut veure fa cent anys ens adonarem que no ...