PAC 2. Guió de RV basat en prototip/especificacions relacionat amb els casos estudiats a la PAC anterior.

PAC 2. Guió de RV basat en prototip/especificacions relacionat amb els casos estudiats a la PAC anterior.
En aquesta PAC se’ns va oferir la possibilitat d’escollir entre la revisió del prototip realitzat en la part final de l’assignatura Disseny d’interacció o la confecció de les especificacions d’una aplicació de realitat mixta. Vaig escollir la primera opció, en la que s’havia de considerar la feina a realitzar com una prova prèvia abans del ...

PAC 1. Anàlisi de cas de RV

PAC 1. Anàlisi de cas de RV
Aquesta PAC consisteix en definir d’una forma aplicada els conceptes bàsics de la Realitat Virtual (RV) de tres dissenys d’interacció de RV fent servir els conceptes i la terminologia pròpia del camp: interacció a temps real, guió d’interacció, entorn virtual, subjectivitat virtual, interfície lògica, interfície física, mapatge, sensors, etc. Com he fet sempre que he ...

Assignatura: Realitat virtual

Assignatura: Realitat virtual
La realitat virtual és una experiència interactiva generada per ordinador. Fins aquí tot quadra amb els continguts de l’assignatura, però on s’allunya de les expectatives que es puguin tenir és quan es redueixen a “tòpics” alguns dels elements que sempre hem pressupost formen part de la definició implícita del que entenem per aquest terme.Si cerquem ...

Realitat Virtual. Exercici d’especulació prospectiva. 2

Com imaginem l’accés a la informació del mon futur, partint de la base que el disseny ha deixat de tenir suport físic i s’integra en la pròpia experiència de la realitat? Si comparem el que ens envolta avui en dia comparant només amb el que hauriem pogut veure fa cent anys ens adonarem que no ...