Preparació de la PS

Preparació de la PS
No hi ha massa secrets: afinar molt amb el temari, mirar bé el tipus de pregunta que ha sortit en els anys anteriors, llegir bibliografia addicional per poder expressar el mateix amb major riquesa i varietat de recursos i, sobre tot, estudiar molt bé el codi que hem fet durant el curs (o el de ...

Pràctica Final

Pràctica Final
A la practica final, com el nom ja indica, no hi havia més preguntes teòriques a respondre. Només programació pura i dura. He d’admetre que la dificultat de la pràctica em va deixar bloquejat i vaig entrar en “Panic Mode” durant un parell d’hores. Algunes, poques, vegades durant el grau he tengut la sensació de ...

PAC 3. Javascript i el DOM

En aquesta PAC es realitzen per primera vegada tasques que són 100% típiques del que es programa habitualment en Javascript: modificacions al DOM. Explicat en paraules senzilles, voldria a dir alguna cosa semblant a “llegir i modificar amb codi el que visualitza el navegador”. Així podem fer petites animacions, controlar el que ha de passar ...

PAC 2. Programació Orientada a Objectes

PAC 2. Programació Orientada a Objectes
Aquesta és la PAC que vertaderament no encaixa dins el curs. No és que els seus continguts no siguin importantíssims, que ho són, sinó que Javascript no és el millor llenguatge per introduir-se per primera vegada en aquesta disciplina. Tal volta hagués estat més interessant dedicar l’esforç a tècniques més rellevants dins la programació web ...

PAC 1. Estructures bàsiques de Javascript

Com he comentant en l’anàlisi de l’assignatura, es comença amb un nivell baixet… com per anar “perdent la por”. Bona idea, ja que només entendre la manera com s’executa el codi ja requereix un cert nivell d’abstracció. En aquesta PAC es respon a preguntes sobre qüestions bàsiques relatives al llenguatge, però alhora prou generalistes i ...

Assignatura: Programació Web

Assignatura: Programació Web
Aquesta assignatura tracta de tècniques per executar codi JavaScript en el navegador. Les primeres PACs comencen amb un nivell molt suau, pràcticament més fàcil que el nivell assolit en l’assignatura prèvia de Programació. El problema d’aquesta assignatura és que pretén abarcar massa contingut en molt poc temps. D’una banda, pretén ensenyar els principis de la Programació ...