PAC 3. Tendències digitals i projectes multimèdia.

PAC 3. Tendències digitals i projectes multimèdia.
En aquesta ocasió la feina a realitzar consistia en analitzar quatre articles, documentar un procés de recerca mitjançant l’ús d’un “diari de recerca” i justificar la manera en què el nostre prototip havia evolucionat en funció del procés de documentació i els articles escollits. Aquesta assignatura la vaig fer al mateix temps que la de ...

PAC 2. Entorn digital i mitjans interactius.

PAC 2. Entorn digital i mitjans interactius.
Per començar a familiaritzar-nos amb el treball a desenvolupar en les pràctiques posteriors, aquesta pràctica ens convida a analitzar el grau d’adeqüació de tres plataformes digitals respecte del tercer entorn proposat per Javier Echevarría. La llista de conceptes a comprovar és llarga i requereix d’una certa comprensió lectora ja que és molt fàcil quedar-se en ...

PAC 1. Antecedents dels mitjans interactius.

PAC 1. Antecedents dels mitjans interactius.
Aquesta pràctica consisteix en escollir entre alguns dels termes proposats a l’enunciat (polítiques públiques, vida quotidiana, Estat-Nació, canvi de paradigma, racionalitat, Context Urbà, Colonialisme Cultural, Canvi Social, Mitjans de Comunicació, Societat de la Informació, Globalització, Veïnatge Universal, Compressió espacio-temporal, multinacional, la massa, informació transnacional, revolució industrial, geopolítica global, privacitat, individuació, intel·ligència col·lectiva) i redactar una petita ...

Assignatura: Mitjans Interactius

Assignatura: Mitjans Interactius
Diuen que cadascú conta la festa segons com li ha anat en ella. D’aquesta assignatura he llegit que és feixuga, que els materials són massa curts, que es demana massa feina… i en part, tot és una mica cert, però no fa justícia a la realitat completa. És cert que es demana una certa extensió ...

App(art). Una plataforma d’art digital interactiu per televisors intel·ligents

App(art). Una plataforma d'art digital interactiu per televisors intel·ligents
1. Procés d’elecció de la idea Malgrat l’esforç i la bona voluntat dels millors museus del món en integrar l’art digital dins els seus catàlegs i espais expositius, aquesta forma d’art ha estat concebuda per ser en molts casos produïda, publicada, distribuïda, participada pel públic i, fins i tot, criticada en un entorn que no ...