Integració Digital de Continguts. Preparació de la PS.

Per preparar la prova de síntesi vaig fer servir els següents apunts i preguntes que havien sortit en les PS dels anys anteriors. Espero que us puguin servir d’ajuda.   Integració Digital de Continguts – Resum dels materials   Àudio digital   Teorema de Fourier: un so periòdic complex es pot descompondre en una sèrie ...

Pràctica 2. Màquina d’estats i animació controlada per teclat

Pràctica 2. Màquina d'estats i animació controlada per teclat
Aquesta segona pràctica ja va resultar una mica més difícil. Es tractava de realitzar una animació d’una figura que podia estar o quieta o be saltant. El pas d’una acció a una altra es realitza amb el teclat. A més, per arrodonir l’exercici es podien incloure altres elements animats (ocells, núvols, etc.) Aquest és el ...

Pràctica 1. Introducció a Processing i canvi del color de fons

Pràctica 1. Introducció a Processing i canvi del color de fons
Aquesta primera pràctica podriem dir que és per “perdre la por”. Un concepte que em semble molt positiu, ja que si es demana massa a l’alumne abans que hagi tengut temps d’assimilar els continguts es crea una situació una mica frustrant que no ajuda precisament a esforçar-se al màxim en el que queda d’assignatura. És ...

PAC 2. Tractament d’imatge

PAC 2. Tractament d'imatge
La segona PAC d’aquesta assignatura presenta una estructura molt semblant a la primera. En primer lloc es tracta el tema de l’aliasing en les imatges: perquè apareix, com es pot evitar… Després, confeccionar una taula amb 10 aplicacions que facin servir imatges i anotar les característiques més rellevants de les imatges que fan servir aquestes ...

PAC 1. Tractament d’àudio

PAC 1. Tractament d'àudio
En aquesta PAC vàrem tractar els processos bàsics de digitalització d’àudio, sobre els quals se’ns va demanar confeccionar un esquema gràfic.   A més de la confecció d’aquest esquema, també se’ns va demanar entregar una taula amb 10 formats d’àudio i escollir-ne un per tractar-lo amb més detall. Vaig triar el format AAC ja que ...

Assignatura: Integració Digital de Continguts

Assignatura: Integració Digital de Continguts
A l’assignatura “Integració digital de continguts” es tracten els processos fonamentals sobre la digitalització i el processat de continguts d’àudio i vídeo. El llenguatge vehicular en el que es desenvolupa l’assignatura és Processing i sembla una decisió completament encertada. Els primers passos amb Processing poden resultar una mica abstractes si mai no s’ha programat, però a ...