Física: Pràctica final

Física: Pràctica final
Aquesta pràctica va obtenir la puntuació de 9.0. No vaig saber mai què és el que va puntuar positivament ni què és el que va fallar per no obtenir una qualificació més alta. Degut a la poca comunicació establerta amb la consultora durant el curs respecte de la qualificació de les PACs, no vaig tenir ...

Física: PACs

Física: PACs
Totes les PACs fetes durant el curs tenien més o manco la mateixa estructura: preguntes teòriques, exercicis i pràctica de programació més o menys inspirada en el temàtica de la PAC. Degut a la poca variació entre aquests treballs, els presentaré tots en aquest mateix post. Presenten una dificultat baixa si es recorda la física ...

Assignatura: Física per a Multimèdia

Assignatura: Física per a Multimèdia
D’aquesta assignatura no em va quedar massa bon record, ja que l’avaluació contínua no va tenir gairebé gens feedback per part de la consultora i em pensava que anava força bé, fins que vaig veure que tot l’esforç per realitzar les nombroses PACs i la Pràctica van ser avaluats amb un 9.0, el que em ...