Preparació de la PS

Per preparar la Prova de Síntesi vaig fer servir aquests apunts basats en les preguntes que havien sortit els anys anteriors i en les pràctiques presentades,     Quina és la diferència entre els pins “digitals” i els “analògics” en Arduino? Digitals: només treballen amb senyal binari (voltatge present/no present). Polsador. Analògics: es troben connectats ...

Pràctica. Disseny d’un sistema interactiu: Quadralight – Consola làser

Pràctica. Disseny d'un sistema interactiu: Quadralight - Consola làser
El projecte que vaig presentar consisteix en una emulació digital d’una consola làser similar als dispositius analògics dels anys 70 que es feien servir per controlar els projectors de llum làser en espectacles permetent la creació de figures geomètriques conegudes com “abstracts”. La particularitat del sistema presentat consisteix en el control en temps real sobre múltiples paràmetres alhora, que s’aconsegueix amb ...

PAC 2. Prototip de sistema electrònic interactiu amb Arduino: Neuromín.

PAC 2. Prototip de sistema electrònic interactiu amb Arduino: Neuromín.
El projecte que vaig presentar consisteix en un prototip d’instrument musical accionat per mitjà de les oscil·lacions neurals. Aquestes oscil·lacions són activitats neurals periòdiques del sistema nerviós central induïdes per l’activitat d’una població de neurones que generen un camp oscil·latori observable en un electroencefalograma. Per detectar les oscil·lacions neurals es fa servir un econòmic sensor neural que pertany a la joguina Mindflex ...

PAC 1. Cas d’estudi: D-Box

PAC 1. Cas d'estudi: D-Box
Per la primera PAC haviem d’analitzar un dispositiu des del punt de vista del disseny de l’interacció i vaig escollir D-Box, un instrument musical hackejable que no només presenta uns dispositius d’entrada peculiars (sensors de pressió, multi-tàctils, piezo-elèctrics…) sinó que també ha estat concebut des dels seus inicis com un prototip obert, en el que ...

Assignatura: Disseny d’Interacció

Assignatura: Disseny d'Interacció
El disseny d’interacció és la disciplina que estudia com els usuaris es comuniquen amb la tecnologia per crear unes interfícies físiques raonables i eficients. El teclat, el ratolí… són dispositius d’entrada que ens permeten introduir informació dins una màquina, però també el monitor, el sistema de so d’un ordinador són dispositius, en aquest cas de ...