Preparació de la PS

Preparació de la PS
Per preparar aquesta PS el que vaig fer va ser, per una banda, repassar els conceptes teòrics amb una mica de codi html i php, i de l’altra, repetir moltes vegades exemples de creació de models E-R i relacionals a partir d’un enunciat amb la seva posterior normalització. Model E-R – A partir d’un diagrama ...

PACs i Pràctiques.

PACs i Pràctiques.
Com he comentat en la introducció sobre aquesta assignatura, el secret d’aquesta assignatura està en practicar molt. A més dels exercicis proposats a l’aula, si alguns conceptes no queden del tot clars, és molt recomanable fer algun curs online sobre el tema. Per exemple, recordo haver fet aquest: https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql Aquí hi ha el resultat de les ...

Assignatura: Disseny de Bases de Dades

Assignatura: Disseny de Bases de Dades
Les bases de dades són les estructures que contenen la informació i que ens permeten accedir a ella, actualitzar-la, modificar-la… Aquesta assignatura és “de les de programar”. S’ha de tenir el cap clar i, com totes les d’aquesta disciplina, s’ha de practicar molt sense deixar res pel darrer minut. És una assignatura amb un índex ...