Mapes Mentals i Resums

Mapes Mentals i Resums
Aquí teniu els mapes mentals que vaig confeccionar i el meu resum de l’assignatura, per si us pot servir d’ajuda. Respecte la preparació de la prova final, cal tenir en compte que no es tracta d’una Prova de Síntesi sinó d’un Exàmen, amb l’increment de dificultat que això implica i també respecte del format, durada ...

PAC 4. L’empresa xarxa

PAC 4. L'empresa xarxa
Poden les TIC configurar nous models empresarials? I no parlem de si les tecnologies de la informació poden donar lloc a empreses que tractin els usos de la tecnologia com un producte o servei amb el que obtenir beneficis, sinó de si les TIC poden donar lloc a tipus d’empresa radicalment nous, amb una estructura ...

PAC 3. Empreneduria, pla de negoci i aspectes legals

PAC 3. Empreneduria, pla de negoci i aspectes legals
Vols començar un negoci? Doncs no ho intentis sense abans haver fet un “pla de negoci”. Hi ha gent que ho fa sense haver-ho estudiat, de forma intuïtiva. No passa res, també val. Però pels menys afortunat en el tema de la intuïció o els més metòdics, un pla d’empresa ens pot anar “de meravella” ...

PAC 2. Finances en les organitzacions.

PAC 2. Finances en les organitzacions.
Conéixer els principis bàsics de l’economia haura de ser una obligació per tots els ciutadans amb dret a vot. Tal volta, així ens estalviariem ser enganats contínuament pels polítics en qüestions tan bàsiques i que ens afecten de manera tan directa. S’ha extés l’opinió de que els coneixements que ens pot proporcionar l’Economia no són més ...

PAC 1. Idees preliminars

PAC 1. Idees preliminars
Introducció al que significa l’empresa, la seva estructura, organització i jerarquia. Llegint els materials i entenent-los es pot resoldre ràpidament i sense problemes. La confecció d’un mapa mental pot anar molt bé per posar en ordre els continguts, però no tant de cara a la preparació de l’exàmen, ja que es demanen detalls que poden ...

Assignatura: Administració i gestió d’organitzacions

Assignatura: Administració i gestió d'organitzacions
Aquesta assignatura es podria dir que és una mena d’introducció als continguts que es veuen en profunditat a un grau d’administració d’empreses, però amb petites variacions per tractar temes que poden ser menys teòrics i més enfocats a reflexionar sobre la manera en que les TIC poden transformar l’organització en el món empresarial. Els materials es ...