Assignatures noves

Avui he conegut aquesta informació que vull compartir amb vosaltres. Tracta sobre canvis que no han estat anunciats oficialment però que es poden trobar si es cerca en el Pla d’estudis:

“Matemàtiques i Física per a Multimèdia” passa a dir-se “Matemàtiques i Física per Simulacions i Videojocs”. Els continguts sembla que podrien ser els mateixos.
 
“Aplicacions Interactives multiplataforma” sembla substituir “Aplicacions Rich Media”. No hi ha indicacions sobre els continguts.
 
“Publicació, distribucio i monetització” sembla substituir “Plataformes e de Publicació i Distribució”. No hi ha indicacions sobre els continguts. Assignatura només amb AC.
 
 
“Creació de móns virtuals” és una assignatura nova, de moment sense indicacions sobre els continguts.
 
“Disseny de Personatges” deixa d’estar al perfil d’optativitat de Videojocs i desapareix del pla d’estudis oficial però a data d’avui encara figura a alguns documents vells com el Pla d’Estudis del campus virtual a Secretaria, que no està actualitzat amb les mateixes informacions que es troban al Pla d’Estudis “públic”.

Leave a Reply